Medverkande

Här kan du läsa om alla fantastiska feminister som ideellt har fyllt denna antologi med inspirerande illustrationer och texter om hur en feministisk övertygelse kan ta sig uttryck i livet. Om Vad händer nu ändå är en fråga så har du här under snart över 100 svar.

Vi händer nu, är ett.